Society- and business-oriented majors and minors

Faculty of Science

At the UvA Faculty of Science you can choose to do your Master’s programme with a society-/ business-oriented major or minor that focuses on other skills than doing research. In this case you will follow the programme of your chosen scientific discipline during the first year of your Master’s (although slightly adjusted), and a society-/ business-oriented major or minor during the second year. You will graduate as a Master of Science. If you have the ambition to do a professional specialisation make sure to inform about conditions early in your Master's programme.   

Science Communication (60 EC, in Dutch)

De master major Science Communication:

  • is bedoeld voor studenten met een brede belangstelling voor de actualiteit, maatschappelijke vraagstukken en het publieke debat rondom de positie van natuurwetenschappen in de samenleving
  • bereidt je voor op beroepen op het snijvlak van wetenschap, technologie en maatschappij: beroepen waarvoor je een kritische, academische houding nodig hebt en de vaardigheden om bij te dragen aan een vruchtbare dialoog tussen wetenschap en samenleving
  • is onderdeel van een tweejarige masteropleiding: je volgt eerst een jaar lang het reguliere programma van de master van je keuze (60 EC) om je vakkennis te verdiepen, en aansluitend doe je je specialisatiejaar (60 EC) bij het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zie jij jezelf in de toekomst werken als wetenschapsjournalist bij een dagblad of populairwetenschappelijk tijdschrift? Of ambieer je een carrière als communicatieadviseur bij een biomedisch bedrijf, contentmanager bij een wetenschapsmuseum, of PR-medewerker bij een natuurbeschermingsorganisatie? Met de specialisatie Science Communication kun je je exacte belangstelling combineren met het opdoen van kennis en vaardigheden binnen de wetenschapscommunicatie.

Teaching major (60 EC, in Dutch)

Deze major is er voor studenten die denken aan een baan in het voortgezet of HBO onderwijs. Met dit programma heb je de mogelijkheid om binnen twee jaar een master af te ronden met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Het eerste jaar (60 EC) volg je het reguliere programma van de master van je keuze. Aansluitend volg je in het tweede jaar vakken aan de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO). Je studeert af als Master of Science in je eigen discipline. 

De Teaching Major bestaat uit twee delen:

1. Theorie: één dag in de week ben je op het ILO voor onderwijs. Hier wordt de theoretische basis gelegd voor het leraarschap met hoor- en werkcolleges. Later in de opleiding werk je aan grotere opdrachten: het ontwerpen en uitvoeren van een lessenserie, en groei je in de rol van leraar.      

2. Schoolstage: gedurende de schoolstage geef je minimaal 100 klokuren zelfstandig les, waarvan de helft in de bovenbouw van havo/vwo (het voorbereidend hoger onderwijs). Naast lestaken observeer je bij collega’s, neem je deel aan werkoverleggen en andere (buiten)schoolse activiteiten.
(note: de major Teaching is alleen in een deel van de masters mogelijk. Zie hieronder in welke masters)

Science in Society (60 EC, in English)

The Master's major Science in Society:

  • is meant for students with a broad interest in current affairs, social issues, policy, management and entrepreneurship relating to scientific matters
  • concerns reading and writing policy advisory reports, management aspects such as leadership styles and motivation techniques, and organisational structures
  • offers career prospects such as policy preparation advisor with a government department, or a management career in a pharmaceutical company
  • is part of a two-year Master’s programme: during the first year, you will follow the regular Master’s programme of your chosen scientific discipline (60 EC), and subsequently you will follow the first year of the Master’s programme Management, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health & Life Sciences, at Vrije Univerisiteit Amsterdam.

Do biomedical innovations not only raise scientific questions for you, but also ethical, legal and social questions? Then the major Science in Society might be for you.

Tesla minor (30 EC)

Do you want to work on a real business case in a multidisciplinary team? The Tesla project is characterised by an interdisciplinary and unconventional focus on utilizing science knowledge in real life environments. During the intensive programme students will attend lectures by speakers from within and outside of the Academia, participate in a range of skills trainings, be responsible for the organisation of part of the track and work in small groups on a project for an external partner (company).

Science for Sustainability minor (30 EC)

Science for Sustainability is a minor for science master students who want to make a connection between their scientific background and the societal challenge to enhance a sustainable future.  You learn to combine scientific and transformational knowledge with insights in economics and politics. The final aim is to come to science based solutions for pressing issues such as climate change,  the need to safeguard our environment, and the global demand for energy, water and food. 

Note: This minor is only possibly in selected Master's programmes.   

Within which Master’s programmes?

The professional master majors and minor are available within most two-year Master’s programmes of the UvA Faculty of Science.
The teaching major can only be integrated in the following programmes:

- Biological sciences

- Biomedical sciences

- Chemistry

- Earth sciences

- Life Sciences

- Mathematics

- Physics and Astronomy

- Stochastics and Financial Mathematics

Entry requirements

Professional majors
If you are admitted to a Master’s programme in which the master majors are available, you are automatically admissible to a master major within that programme. Please note that some majors have other application deadlines than regular Master's programmes. 

Tesla minor

The Tesla minor is a selective programme with an intake procedure consisting of a written application, a presentation, an interview and an assessment.

Contact

For more specific questions about the professional master majors, please contact the Majors Manager, dr. Erik Joling.

Published by  Faculty of Science

6 July 2017